Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan je privacy. Hieronder vind je hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

Volgens de wet
Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor het geven voor voorlichting en adviezen over veilig internetten en voor zover in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming.

Beveiligd
We hebben ter bescherming van verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens (e-mailadres) passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. De gegevens worden via een veilige verbinding verstuurd en opgeslagen in een beveiligde database.

Cookies
Veiliginternetten.nl gebruikt alleen functionele cookies voor de voorleesfunctie (Readspeaker) om instellingen bij te houden voor het voorlezen van teksten op deze website.

Veilig Online Ondernemen Academy
De persoonsgegevens van deelnemers aan de Veilig Online Ondernemen Academy van de campagne Veilig Zakelijk Internetten, worden niet door Veiliginternetten.nl opgeslagen. Wij kunnen deze gegevens ook niet inzien. De verantwoordelijkheid voor de verwerking van de persoonsgegevens ligt bij MKB Servicedesk, het ondernemersplatform van MKB-Nederland dat de Academy uitvoert. MKB Servicedesk beschermt de persoonsgegevens van deelnemers zoals beschreven in de privacyverklaring van de Academy. Deze Academy wordt aangeboden door MKB-Nederland en VNO-NCW, gesteund door het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hoewel de Academy geen onderdeel uitmaakt van Veiliginternetten.nl, maakt deze wel (deels) gebruik van deze huisstijl. Hier is voor gekozen door de initiatiefnemers van Veiliginternetten.nl, het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Veiligheid en Justitie en ECP, zodat ondernemers vanuit één landelijk en herkenbaar platform worden benaderd om hun cybersecurity te vergroten.

Vragen?
Voor een volledig beeld van de omvang van je rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we je naar de tekst van de Algemene verordening gegevensbescherming en de cookiebepaling in de Telecom wet.
Heb je na het lezen van deze privacy statement nog vragen over de bescherming van je privacy op deze site, dan kun je contact opnemen met VeiligInternetten.nl via info@veiliginternetten.nl.